Er måren flyttet ind?

Husmåren har mange danskere stiftet bekendtskab med. Det er sjældent særligt gode bekendtskaber, da husmåren kan larme på loftet, ødelægge isoleringen og efterlade ekskrementer. En mår er ikke som sådan farlig for mennesker, men kan dog være en besværlig størrelse at have boende på loftet. Lad derfor os bekæmpe dem inden de skaber problemer.