Myrerne er en af de mest succesrige grupper af insekter, og de har særlig interesse, fordi de lever i avancerede samfund. De tilhører ordenen Hymenoptera, og de er særligt nært beslægtede med hvepsene, nemlig familierne vespidae og scoliidae. De ældste myrer er fundet i lag, som tilhører den sidste del af kridttiden. Myrerne kan kendes på følgende, fysiologiske træk: de har følehorn med et skarpt, albueagtigt knæk, og de har et kugleformet kropsled, pedicelet, der er dannet af de første bagkropsled (hos hvepsene er den samme del sammenvokset med brystet). Desuden er de fleste myrer vingeløse, men det varierer mellem kasterne inden for samfundet og ikke mellem arterne.

Vi har krammet på myrene

Oplever du, at myrerne vinder frem derhjemme, kan vi hjælpe dig med at komme dem til livs. Det gælder både hvis de befinder sig i huset, i haven eller på arbejdspladsen. Vi har udstyret til at bekæmpe dem. På papiret er myrerne ikke decideret farlige, men det kan være til stor gene i hverdagen – og derfor skal de gerne fjernes hurtigst muligt. De er hurtige til at formere sig og derfor er vi kompetente i forhold til den forebyggende indsats.